dashboard info

Co to jest dashboard i czym różni się od raportu ?

Dashboard to jednostronny, łatwy w odczycie interfejs, składający się z graficznej prezentacji aktualnych i historycznych wartości kluczowych wskaźników wydajności (KPI), pozwalających na podjęcie natychmiastowych i świadomych decyzji biznesowych. Nazwa dashboard pochodzi od angielskiej nazwy deski rozdzielczej, której głównym zadaniem jest szybkie informowanie kierującego o istotnych parametrach pojazdu. W analityce biznesowej, dashboardy pomagają użytkownikom monitorować bieżący stan danej sytuacji, ostrzegając w razie zaistnienia niebezpiecznych odchyleń.

 

Dashboardy, zwane również pulpitami menadżerskimi, charakteryzują się 3 kluczowe cechy:

– graficzna prezentacja danych, pomagająca w skupieniu uwagi na istotnych trendach, porównaniach i wyjątkach

– prezentacja tylko istotnych danych, z punktu widzenia danego pulpitu

– przedstawianie wniosków wprost, zwalniając odbiorcę z konieczności przeprowadzenia własnych analiz

 

Raporty w przeciwieństwie do dashboardów posiadają mniej elementów graficznych, składając się głównie z tabel wypełnionych danymi. Pomimo tego ,iż w raporcie mogą wystąpić różne analizy czy zestawienia, użytkownik raportu nie otrzymuje gotowych wniosków, sam musi je wyciągnąć na podstawie posiadanych danych.

Dla czego Excel tak dobrze nadaje się do tworzenia dashboardów ?

– posiada wiele wbudowanych narzędzi pomocnych przy konstruowaniu profesjonalnych dashboardów, nie ograniczając przy tym możliwości prezentacji i pobierania danych

 

– Excel jest tańszy w utrzymaniu i zakupie aniżeli rozbudowane systemy BI

 

– Excel jest programem powszechnie używanym na całym świecie. Tworząc dashboard w Excelu możemy mieć pewność ,że każdy użytkownik będzie umiał go odczytać, a jego edycja nie będzie związana z poświęceniem czasu na naukę programu.

 

– korzystanie z dashboardów w Excelu pozwala na dużą elastyczność, nie ograniczając użytkowania do czasu spędzonego w firmie

Proces tworzenia dashboardu

1. Zebranie wymagań użytkownika

– określenie powodu dla jakiego powstaje dashboard

– jaki jest cel dashboardu

– kto będzie ostatecznym użytkownikiem dashboardu i w jaki sposób będzie go używał

 

2. Określenie formy i elementów przekazu danych

– czy na pewno potrzebny jest dashboard czy może wystarczy prosty raport

– określenie KPI i innych elementów dashboardu

– stworzenie szkicu dashoardu

 

3. Zagadnienia związane ze źródłami danych

– skąd będą pobierane dane (baza danych, program księgowy itp.)

– czy stosowane dane w ogóle istnieją, czy będzie trzeba stworzyć osobne źródło danych

– określenie częstotliwości aktualizacji źródła danych i dashboardu

– zdefiniowanie filtrów i wymiarów danych

 

4. Testy dashboardu i ostateczne poprawki

7 pytań przed zakończeniem prac nad dashboardem

1. Czy mój dashboard prezentuje właściwe informacje, zgodne z celem określonym przez jego użytkowników ?

 

2. Czy wszystko co zostało zawarte na dashboardzie ma swój cel, czy niektóre elementy nie zostały dodane tylko dla poprawienia wyglądu ?

 

3. Czy główne przesłanie dashboardu jest wystarczająco wyeksponowane, czy otwierając dashboard „rzuca” się ono w oczy ?

 

4. Czy na moim dasboardzie widnieje informacja o ostatniej dacie aktualizacji danych oraz prezentowanym zakresie czasowym analizy?

 

5. Czy posiadam stosowną dokumentację dotyczącą zbudowania dashboardu ?

 

6. Czy mój dashboard jest przyjazny w obsłudze (intuicyjne użytkowanie, łatwość nawigacji, ustawione parametry wydruku) ?

 

7. Czy informacje prezentowane przeze mnie na dashboardzie są właściwe i spójne ze źródłem danych i innymi elementami dashboardu ?

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK STWORZYĆ DASHBOARD W EXCELU ?