Excel – Jak Usunąć Spacje

0
206
5/5 - (1 vote)

Microsoft Excel jest potężnym narzędziem do analizy danych, które oferuje wiele funkcji i możliwości. Jedną z powszechnych operacji, które możemy wykonywać w Excelu, jest usuwanie spacji. Spacje mogą być niepożądane w arkuszu kalkulacyjnym, szczególnie gdy pracujemy z dużą ilością danych lub chcemy przeprowadzić dalszą analizę. W tym artykule dowiesz się, jak skutecznie usunąć spacje w Excelu, korzystając z różnych metod i narzędzi.

Metoda 1: Funkcja SUBSTITUTE

Jednym z najprostszych sposobów usunięcia spacji w Excelu jest użycie funkcji SUBSTITUTE. Ta funkcja pozwala na zamianę jednego tekstu na inny wewnątrz komórki. Aby usunąć spacje, możemy zastosować funkcję SUBSTITUTE w połączeniu z funkcją TRIM, która usuwa nadmiarowe spacje na początku i końcu tekstu. Oto jak to zrobić:

Krok 1:

Napisz formułę w dowolnej wolnej komórce, na przykład komórce A1: =SUBSTITUTE(TRIM(A1),” „,””).

Krok 2:

Skopiuj formułę do pozostałych komórek, które zawierają tekst, z którego chcesz usunąć spacje.

Krok 3:

Zaznacz skopiowane komórki, następnie skorzystaj z opcji „Wklej specjalnie” (Paste Special) i wybierz „Wartość” (Values), aby zamienić formuły na wyniki.
Po wykonaniu tych kroków wszystkie spacje w zaznaczonym zakresie zostaną usunięte, a pozostały tekst zostanie bez zmian.

Metoda 2: Użycie narzędzia „Znajdź i zamień”

Kolejną prostą metodą usunięcia spacji w Excelu jest użycie wbudowanego narzędzia „Znajdź i zamień”. Ta funkcja pozwala na znalezienie określonego tekstu i jego zamianę na inny tekst. Aby usunąć spacje, wykonaj następujące kroki:

Krok 1:

Zaznacz zakres komórek, w których chcesz usunąć spacje.

Krok 2:

Przejdź do karty „Strona główna” (Home) na wstążce, a następnie kliknij na przycisk „Znajdź i zamień” (Find and Replace) lub skorzystaj z skrótu klawiaturowego Ctrl + H.

Krok 3:

W polu „Znajdź” (Find) wprowadź spację (znak spacji), a w polu „Zamień na” (Replace with) pozostaw puste pole.

Krok 4:

Kliknij na przycisk „Zamień wszystko” (Replace All).
W wyniku tych działań wszystkie spacje zostaną usunięte z zaznaczonego zakresu komórek.

Metoda 3: Użycie funkcji TEXTJOIN i ZNAJDŹ

Kolejną zaawansowaną metodą usunięcia spacji w Excelu jest użycie funkcji TEXTJOIN w połączeniu z funkcją ZNAJDŹ. Ta kombinacja pozwala na usunięcie wszystkich spacji wewnątrz tekstu, niezależnie od ich położenia. Aby zastosować tę metodę, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Przeczytaj także:  Etykiety osi na wykresie słupkowym w Excelu

Krok 1:

Napisz formułę w dowolnej wolnej komórce, na przykład komórce A1: =SUBSTITUTE(A1, ” „, „”).

Krok 2:

Skopiuj formułę do pozostałych komórek, które zawierają tekst, z którego chcesz usunąć spacje.

Krok 3:

Zaznacz skopiowane komórki i skorzystaj z opcji „Wklej specjalnie” (Paste Special) i wybierz „Wartość” (Values), aby zamienić formuły na wyniki.
Ta metoda usunie wszystkie spacje w tekście, pozostawiając tylko znaki bezpośrednio przyklejone do siebie.

Usuwanie spacji w programie Microsoft Excel jest łatwe, a istnieje wiele różnych metod, które można zastosować w zależności od potrzeb. W tym artykule omówiliśmy trzy popularne sposoby usunięcia spacji: za pomocą funkcji SUBSTITUTE, narzędzia „Znajdź i zamień” oraz funkcji TEXTJOIN i ZNAJDŹ. Wybierz metodę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i zastosuj ją w swojej pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Pamiętaj, że utrzymywanie czystych danych bez zbędnych spacji może ułatwić analizę i przetwarzanie informacji w Excelu.

Metoda 4: Użycie formuły MID i SUBSTITUTE

Kolejną metodą usunięcia spacji w Excelu jest użycie kombinacji funkcji MID i SUBSTITUTE. Ta metoda jest przydatna, gdy chcemy usunąć tylko określone spacje wewnątrz tekstu, a nie wszystkie spacje. Oto jak to zrobić:

Krok 1:

Napisz formułę w dowolnej wolnej komórce, na przykład komórce A1: =SUBSTITUTE(MID(A1,ROW($1:$LEN(A1)),1),” „,””).

Krok 2:

Skopiuj formułę do pozostałych komórek, które zawierają tekst, z którego chcesz usunąć spacje.

Krok 3:

Zaznacz skopiowane komórki i skorzystaj z opcji „Wklej specjalnie” (Paste Special) i wybierz „Wartość” (Values), aby zamienić formuły na wyniki.
Ta metoda usunie tylko te spacje, które znajdują się wewnątrz tekstu, pozostawiając spacje na początku i końcu tekstu bez zmian.

Metoda 5: Użycie makra VBA

Jeśli potrzebujesz usunąć spacje z dużego zestawu danych w Excelu, możesz również skorzystać z makra VBA (Visual Basic for Applications). Makra VBA pozwalają na automatyzację zadań i manipulację danymi w Excelu. Aby utworzyć makro, wykonaj następujące kroki:

Krok 1:

Naciśnij kombinację klawiszy Alt + F11, aby otworzyć edytor VBA.

Krok 2:

Wybierz „Wstaw” (Insert) z menu i wybierz „Moduł” (Module), aby utworzyć nowy moduł.

Krok 3:

Wklej poniższy kod VBA do okna edytora:

Sub UsunSpacje()
Dim rng As Range
Dim cell As Range

Set rng = Selection

For Each cell In rng
cell.Value = WorksheetFunction.Trim(cell.Value)
Next cell
End Sub

Krok 4:

Naciśnij kombinację klawiszy Alt + Q, aby powrócić do arkusza kalkulacyjnego.

Krok 5:

Zaznacz zakres komórek, z którego chcesz usunąć spacje.

Krok 6:

Przejdź do karty „Deweloper” (Developer) na wstążce i kliknij na przycisk „Projekt VBA” (Visual Basic), a następnie dwukrotnie kliknij na nazwę modułu, który utworzyłeś.

Krok 7:

Kliknij na przycisk „Uruchom” (Run) lub naciśnij kombinację klawiszy F5, aby uruchomić makro.
Po wykonaniu tych kroków wszystkie spacje w zaznaczonym zakresie zostaną usunięte.

W tym artykule omówiliśmy pięć różnych metod usunięcia spacji w Excelu. Niezależnie od tego, czy preferujesz prostą formułę, narzędzie „Znajdź i zamień” czy zaawansowane funkcje i makra VBA, istnieje wiele sposobów na usunięcie spacji z danych w Excelu. Wybierz metodę, która najlepiej pasuje do Twoich potrzeb i dostosuj ją do swoich projektów w Excelu. Pamiętaj, że czyste dane bez spacji ułatwią analizę, porządkowanie i manipulację danymi w Excelu.