5/5 - (1 vote)

1. Przygotowanie Arkusza do Druku

Formatowanie i Układ

Przed przystąpieniem do drukowania arkusza w programie Excel, kluczowym krokiem jest odpowiednie sformatowanie danych. Należy zwrócić uwagę na kilka elementów, które wpływają na końcowy wygląd wydruku.

 • Marginesy: Ustaw odpowiednie marginesy, aby zapewnić, że zawartość arkusza nie zostanie przycięta. Marginesy można dostosować, przechodząc do zakładki Układ strony i wybierając Marginesy. Możesz wybrać standardowe ustawienia lub dostosować je według własnych potrzeb.
 • Rozmiar Czcionki i Styl: Wybierz czytelną czcionkę oraz odpowiedni rozmiar, aby tekst był czytelny na wydruku. Standardowe czcionki, takie jak Arial lub Calibri, są często dobrym wyborem.
 • Układ Stron: Zadbaj o to, aby dane były przejrzyste i dobrze zorganizowane. Użyj funkcji Podział stron, aby podzielić arkusz na strony w logiczny sposób. Można to zrobić w zakładce Widok > Podgląd podziału stron.

Użycie Tabel i Wykresów

Dodanie tabel i wykresów może znacząco poprawić czytelność i prezentację danych. Oto kilka wskazówek dotyczących ich formatowania:

 • Tabele: Użyj narzędzi do formatowania tabel, aby nadać im profesjonalny wygląd. Możesz dostosować kolory, obramowania i wypełnienia komórek, aby tabela była bardziej czytelna. Opcje te znajdziesz w zakładce Narzędzia tabel > Projektowanie.
 • Wykresy: Jeśli Twoje dane zawierają elementy wizualne, takie jak wykresy, upewnij się, że są one odpowiednio sformatowane i dobrze widoczne na wydruku. Skorzystaj z opcji dostępnych w zakładce Narzędzia wykresów > Projektowanie i Formatowanie, aby dostosować wygląd wykresów.

Podgląd Wydruku

Zanim przejdziesz do faktycznego drukowania, warto skorzystać z funkcji Podgląd wydruku, która pozwala zobaczyć, jak arkusz będzie wyglądał na papierze. Aby to zrobić, przejdź do zakładki Plik > Drukuj i wybierz Podgląd wydruku. W podglądzie można dostosować dodatkowe ustawienia, takie jak orientacja strony (pionowa lub pozioma), skalowanie oraz liczba stron na arkusz.

Dostosowanie Obszaru Druku

Ostatnim krokiem w przygotowaniu arkusza do druku jest ustawienie obszaru druku. Dzięki temu unikniesz drukowania pustych stron lub zbędnych danych. Wybierz komórki, które chcesz wydrukować, a następnie przejdź do zakładki Układ strony > Obszar wydruku > Ustaw obszar wydruku.

Pamiętaj, że odpowiednie przygotowanie arkusza do druku nie tylko poprawi jego czytelność, ale również pozwoli zaoszczędzić tusz do drukarki lub toner do drukarki. Dzięki temu Twoje wydruki będą wyglądały profesjonalnie i estetycznie, co jest szczególnie ważne w przypadku prezentacji danych lub dokumentów biznesowych.


Zastosowanie powyższych kroków zapewni, że arkusz w Excelu będzie wyglądał doskonale na wydruku. A gdy potrzebujesz tuszu lub tonera, nasze produkty Print.ink i Estio są gwarancją wysokiej jakości i niezawodności, wspieranej przez wieloletnie doświadczenie w branży materiałów eksploatacyjnych.

2. Ustawianie Obszaru Wydruku

Definiowanie Obszaru Wydruku

Jednym z najważniejszych kroków przed przystąpieniem do drukowania arkusza w Excelu jest ustawienie obszaru wydruku. Dzięki temu możesz określić, które części arkusza mają zostać wydrukowane, co zapobiega marnowaniu tuszu lub tonera oraz papieru.

 • Zaznaczenie Komórek: Najpierw zaznacz komórki, które chcesz wydrukować. Możesz to zrobić, klikając i przeciągając myszką lub korzystając z klawiszy skrótu na klawiaturze.
 • Ustawienie Obszaru Wydruku: Po zaznaczeniu odpowiednich komórek, przejdź do zakładki Układ strony. W sekcji Obszar wydruku kliknij Ustaw obszar wydruku. Excel oznaczy wybrane komórki jako obszar do wydruku, co możesz zobaczyć w widoku podziału stron.

Edytowanie Obszaru Wydruku

Czasami może być konieczne zmodyfikowanie wcześniej ustawionego obszaru wydruku. Możesz łatwo dodać nowe komórki do istniejącego obszaru wydruku lub usunąć obszar wydruku całkowicie.

 • Dodawanie Komórek: Aby dodać nowe komórki do istniejącego obszaru wydruku, zaznacz dodatkowe komórki, które chcesz uwzględnić, a następnie przejdź do Układ strony > Obszar wydruku > Dodaj do obszaru wydruku.
 • Usuwanie Obszaru Wydruku: Aby usunąć obszar wydruku i zacząć od nowa, przejdź do Układ strony > Obszar wydruku > Wyczyść obszar wydruku. Możesz teraz ustawić nowy obszar wydruku, postępując zgodnie z wcześniejszymi krokami.

Wiele Obszarów Wydruku

Jeżeli potrzebujesz wydrukować różne sekcje arkusza w różnych miejscach, Excel pozwala na ustawienie wielu obszarów wydruku. Można to zrobić, zaznaczając różne zakresy komórek i ustawiając je jako obszary wydruku, ale pamiętaj, że zostaną one wydrukowane jako oddzielne strony.

Skalowanie Obszaru Wydruku

Czasami ilość danych w obszarze wydruku może nie mieścić się na jednej stronie. W takich przypadkach warto skorzystać z opcji skalowania, aby dostosować wielkość wydruku.

 • Skalowanie do Dopasowania: Przejdź do zakładki Układ strony i w sekcji Skalowanie wybierz Dopasuj arkusz na jednej stronie. Możesz również dostosować skalowanie ręcznie, aby wydruk był czytelny i estetyczny.

Podgląd Wydruku

Zawsze warto sprawdzić, jak obszar wydruku będzie wyglądał na papierze. Skorzystaj z opcji Podgląd wydruku, dostępnej w zakładce Plik > Drukuj. W podglądzie możesz zobaczyć, jak dane będą rozmieszczone na stronach, i dokonać ewentualnych korekt.

Prawidłowe ustawienie obszaru wydruku jest kluczowe, aby zaoszczędzić tusz do drukarki lub toner do drukarki oraz papier, jednocześnie zapewniając profesjonalny wygląd wydruków. Dzięki temu Twoje dokumenty będą wyglądały dokładnie tak, jak tego oczekujesz.


Pamiętaj, że nasze tusze Print.ink i tonery Estio zapewniają najwyższą jakość druku, co jest potwierdzone dożywotnią gwarancją na tusz i urządzenie dla produktów premium. Wybierając nasze materiały eksploatacyjne, masz pewność, że Twoje wydruki będą zawsze wyglądały profesjonalnie i estetycznie.

3. Opcje Druku

Skala Druku

Skala druku w Excelu pozwala na dostosowanie rozmiaru zawartości arkusza tak, aby mieściła się na jednej stronie lub na określonej liczbie stron. Dzięki temu możesz uniknąć problemu, gdzie dane są podzielone na nieczytelne fragmenty.

 • Dopasowanie do Strony: Aby dopasować cały arkusz do jednej strony, przejdź do zakładki Układ strony. W sekcji Skalowanie wybierz opcję Dopasuj do i ustaw odpowiednie wartości w polach Szerokość i Wysokość. Na przykład, ustawienie wartości „1 strona szerokości na 1 stronę wysokości” sprawi, że cały arkusz zmieści się na jednej stronie.
 • Ręczne Skalowanie: Możesz również ręcznie dostosować skalowanie wydruku. W zakładce Układ strony w sekcji Skalowanie wybierz opcję Skala i ustaw procentową wartość skalowania. Na przykład, ustawienie 50% spowoduje, że wydruk będzie w połowie mniejszy niż oryginalny rozmiar arkusza.

Nagłówki i Stopki

Dodanie nagłówków i stopek do wydruku w Excelu może znacznie poprawić profesjonalny wygląd dokumentów. Nagłówki i stopki są miejscem, gdzie można dodać informacje takie jak tytuł dokumentu, numer strony, data, logo firmy itp.

 • Dodawanie Nagłówka i Stopki: Przejdź do zakładki Wstaw i wybierz Nagłówek i stopka. Pojawi się widok arkusza z miejscem na nagłówek u góry i stopkę na dole.
 • Dostosowanie: Możesz dostosować nagłówki i stopki, dodając tekst, numery stron, daty i inne elementy. W zakładce Narzędzia nagłówków i stopek > Projektowanie znajdziesz opcje dodawania różnych elementów, takich jak numer strony, data, czas, obraz itp.
Przeczytaj także:  Jak wykorzystuje się wózek widłowy w magazynie?

Ustawienia Druku

Podczas drukowania arkusza, Excel oferuje różne ustawienia, które można dostosować, aby uzyskać pożądany efekt wydruku.

 • Orientacja Strony: W zależności od układu danych możesz wybrać orientację pionową (domyślną) lub poziomą. Opcję tę znajdziesz w zakładce Układ strony > Orientacja.
 • Rozmiar Papieru: Ustaw odpowiedni rozmiar papieru w zakładce Układ strony > Rozmiar. Wybierz rozmiar papieru zgodny z ustawieniami Twojej drukarki, na przykład A4, Letter itp.
 • Jakość Wydruku: W sekcji Jakość wydruku możesz ustawić preferowaną jakość wydruku. Wyższa jakość wydruku może zużywać więcej tuszu lub tonera, dlatego warto dostosować tę opcję w zależności od potrzeb.

Drukowanie Wybranych Arkuszy lub Całego Skoroszytu

Excel pozwala na wybór, czy chcesz wydrukować wybrane arkusze, czy cały skoroszyt.

 • Wybór Arkuszy do Druku: Zaznacz arkusze, które chcesz wydrukować, przytrzymując klawisz Ctrl i klikając na zakładki arkuszy. Następnie przejdź do Plik > Drukuj i wybierz opcję Wybór.
 • Drukowanie Całego Skoroszytu: Aby wydrukować cały skoroszyt, przejdź do Plik > Drukuj i wybierz opcję Cały skoroszyt. Excel wydrukuje wszystkie arkusze w bieżącym pliku.

Prawidłowe ustawienia druku są kluczowe, aby Twoje dokumenty były czytelne i wyglądały profesjonalnie. Korzystając z funkcji Excel, takich jak skala druku, nagłówki i stopki oraz różne ustawienia drukowania, możesz dostosować wydruki do swoich potrzeb, zapewniając ich najwyższą jakość.


Nasze tusze Print.ink i tonery Estio, dostępne w naszym sklepie internetowym, gwarantują wysoką jakość wydruków, co potwierdza dożywotnia gwarancja na tusz i urządzenie dla produktów premium. Dzięki naszym materiałom eksploatacyjnym możesz być pewny, że Twoje wydruki będą zawsze wyglądały doskonale.

4. Rozwiązywanie Problemów z Drukiem

Problemy z Jakością Wydruku

Czasami zdarza się, że wydruki z programu Excel nie spełniają naszych oczekiwań pod względem jakości. W takich przypadkach warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

 • Użycie Odpowiedniego Tuszu lub Tonera: Jakość wydruku zależy w dużej mierze od tuszu lub tonera, którego używasz. Nasze tusze Print.ink i tonery Estio są zaprojektowane, aby zapewnić jakość oryginału, co potwierdza nasza dożywotnia gwarancja na tusz i urządzenie dla produktów premium. Dzięki nim możesz być pewny, że Twoje wydruki będą wyglądały profesjonalnie.
 • Sprawdzanie Poziomu Tuszu lub Tonera: Niski poziom tuszu lub tonera może powodować blady wydruk lub brak części tekstu. Sprawdź poziom materiałów eksploatacyjnych w ustawieniach drukarki i wymień je, jeśli to konieczne.
 • Czyszczenie Głowic Drukujących: Jeśli jakość wydruku jest niska, może to być spowodowane zatkanymi głowicami drukującymi. Większość drukarek posiada opcję automatycznego czyszczenia głowic, którą można uruchomić z panelu sterowania drukarki lub za pomocą oprogramowania dołączonego do drukarki.

Sprawdzanie Ustawień Drukarki

Nieprawidłowe ustawienia drukarki mogą również wpływać na jakość wydruku. Oto kilka rzeczy, które warto sprawdzić:

 • Rodzaj Papieru: Upewnij się, że w ustawieniach drukarki wybrano odpowiedni rodzaj papieru, na którym zamierzasz drukować. Na przykład, jeśli drukujesz na papierze fotograficznym, wybierz odpowiednią opcję w ustawieniach drukarki.
 • Jakość Druku: W ustawieniach drukarki możesz wybrać różne poziomy jakości druku. Wybierz wyższą jakość, jeśli zależy Ci na najlepszym możliwym wydruku, pamiętając jednak, że może to zużywać więcej tuszu lub tonera.

Problemy z Układem Strony

Czasami problemem może być nie tyle jakość wydruku, co układ strony. Oto kilka typowych problemów i ich rozwiązania:

 • Przycięte Marginesy: Jeśli tekst lub dane są przycinane na krawędziach strony, spróbuj zwiększyć marginesy w ustawieniach wydruku. Przejdź do zakładki Układ strony > Marginesy i dostosuj je według potrzeb.
 • Niepoprawne Podziały Stron: Jeśli dane są rozdzielane na kilku stronach w sposób nieczytelny, skorzystaj z funkcji Podział stron, aby ręcznie ustawić, gdzie mają się kończyć poszczególne strony. Przejdź do zakładki Widok > Podgląd podziału stron i dostosuj podziały.

Drukowanie Pustych Stron

Drukowanie pustych stron może być frustrujące i marnować tusz lub toner oraz papier. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby uniknąć tego problemu:

 • Sprawdzenie Obszaru Wydruku: Upewnij się, że obszar wydruku jest prawidłowo ustawiony i nie zawiera pustych komórek. Możesz to zrobić, przechodząc do zakładki Układ strony > Obszar wydruku i dostosowując go w razie potrzeby.
 • Usunięcie Pustych Wierszy i Kolumn: Jeśli w arkuszu znajdują się puste wiersze lub kolumny, które są niepotrzebnie uwzględnione w obszarze wydruku, usuń je lub zmień obszar wydruku, aby ich nie zawierał.

Rozwiązywanie problemów z drukiem może wymagać kilku prób i błędów, ale z odpowiednimi materiałami eksploatacyjnymi, jak tusze Print.ink i tonery Estio, możesz być pewny, że jakość Twoich wydruków będzie zawsze na najwyższym poziomie.


W naszym sklepie internetowym znajdziesz szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, które spełnią Twoje oczekiwania pod względem jakości i niezawodności. Oferujemy tusze i tonery, które zapewniają doskonałe wydruki i długą żywotność Twojej drukarki.

5. Zamawianie Materiałów Eksploatacyjnych

Wybór Odpowiedniego Tuszu lub Tonera

Aby Twoje wydruki były zawsze najwyższej jakości, ważne jest, aby używać odpowiednich materiałów eksploatacyjnych, takich jak tusze i tonery. Nasze produkty, tusze Print.ink i tonery Estio, zostały zaprojektowane z myślą o najwyższej jakości i niezawodności, co potwierdzają liczne testy oraz dożywotnia gwarancja na tusz i urządzenie dla produktów premium.

 • Tusze Print.ink: Idealne do drukarek atramentowych, zapewniają żywe kolory i doskonałą ostrość tekstu. Są idealnym wyborem zarówno do drukowania dokumentów, jak i zdjęć.
 • Tonery Estio: Przeznaczone do drukarek laserowych, oferują wyjątkową wydajność i niezawodność. Tonery te zapewniają wyraźne wydruki, które są odporne na blaknięcie.

Łatwa Wyszukiwarka po Modelu Drukarki

Aby znaleźć odpowiedni tusz lub toner do swojej drukarki, możesz skorzystać z naszej intuicyjnej wyszukiwarki na stronie internetowej. Proces wyszukiwania jest prosty i szybki:

 1. Wybierz Producenta: W pierwszym kroku wybierz producenta swojej drukarki z rozwijanej listy.
 2. Wybierz Rodzaj Drukarki: Następnie wybierz, czy Twoja drukarka jest laserowa czy atramentowa.
 3. Wybierz Model Drukarki: Na koniec, wpisz numer modelu swojej drukarki lub wybierz go z listy. Nasza wyszukiwarka automatycznie wyświetli listę odpowiednich tuszów i tonerów dostępnych w naszej ofercie.

Gwarancje i Dostawa

Kupując tusze i tonery w naszym sklepie, możesz liczyć na kilka kluczowych przewag konkurencyjnych, które wyróżniają nasze produkty na rynku.

 • Dożywotnia Gwarancja: Nasze produkty premium marki Estio i Print.ink objęte są dożywotnią gwarancją na tusz i urządzenie. Dzięki temu masz pewność, że używasz materiałów najwyższej jakości, które nie uszkodzą Twojej drukarki.
 • Gwarancja Bezpiecznej Dostawy: Produkty marki Estio są dodatkowo objęte gwarancją bezpiecznej dostawy. Oznacza to, że jeśli produkt dotrze do Ciebie uszkodzony, wymienimy go na nowy bez żadnych dodatkowych kosztów. Informacja o tej gwarancji jest dostępna przy produkcie pod znakiem (?), jeśli dotyczy danego produktu.
 • Szybka i Standardowa Dostawa: Wszystkie nasze produkty są objęte szybką i standardową dostawą, dzięki czemu możesz liczyć na to, że Twoje zamówienie dotrze do Ciebie w możliwie najkrótszym czasie.

Proces Zamówienia

Zamówienie tuszu lub tonera w naszym sklepie jest proste i wygodne. Oto kroki, które należy wykonać:

 1. Znajdź Produkt: Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub przeglądaj kategorie produktów, aby znaleźć odpowiedni tusz lub toner.
 2. Dodaj do Koszyka: Po znalezieniu odpowiedniego produktu, kliknij „Dodaj do koszyka”.
 3. Wypełnij Informacje Dostawy: Podaj swoje dane kontaktowe i adres dostawy.
 4. Wybierz Metodę Płatności: Wybierz preferowaną metodę płatności i dokonaj zakupu.
 5. Potwierdzenie Zamówienia: Otrzymasz potwierdzenie zamówienia na swój adres e-mail oraz informacje o przewidywanym czasie dostawy.

Obsługa Klienta

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz pomocy przy wyborze odpowiedniego tuszu lub tonera, nasza obsługa klienta jest do Twojej dyspozycji. Możesz skontaktować się z nami przez telefon, e-mail lub czat na naszej stronie internetowej. Zawsze chętnie pomożemy i doradzimy, aby Twoje zakupy były jak najbardziej satysfakcjonujące.


Dzięki naszym wysokiej jakości tuszom Print.ink i tonerom Estio, możesz być pewny, że Twoje wydruki będą zawsze wyglądały profesjonalnie i estetycznie. Skorzystaj z naszej łatwej w obsłudze wyszukiwarki, dożywotniej gwarancji oraz szybkiej dostawy, aby cieszyć się najlepszymi materiałami eksploatacyjnymi na rynku.

Sprawdź tutaj pełną ofertę sklepu internetowego: https://print24.com.pl.