Skróty klawiaturowe w Wordzie, które zaoszczędzą Ci mnóstwo czasu

0
306
3/5 - (1 vote)

Program Microsoft Word jest jednym z najpopularniejszych procesorów tekstu na świecie. Jeśli spędzasz dużo czasu pisząc lub edytując dokumenty, z pewnością docenisz możliwość szybszego dostępu do najważniejszych funkcji programu za pomocą skrótów klawiaturowych. W poniższym artykule przedstawiamy kluczowe skróty, które mogą Ci pomóc w zwiększeniu produktywności.

Podstawowe skróty klawiaturowe

Operacje na tekście

CTRL + C – Kopiuj zaznaczony tekst
CTRL + X – Wytnij zaznaczony tekst
CTRL + V – Wklej skopiowany lub wycięty tekst
CTRL + Z – Cofnij ostatnią akcję
CTRL + Y – Przywróć ostatnią akcję

Zmiana wyglądu tekstu

CTRL + B – Pogrubienie tekstu
CTRL + I – Kursywa
CTRL + U – Podkreślenie tekstu

Nawigacja w dokumencie

Przesuwanie się po tekście

CTRL + STRZAŁKA W PRAWO – Przesuń kursor o jedno słowo w prawo
CTRL + STRZAŁKA W LEWO – Przesuń kursor o jedno słowo w lewo
CTRL + STRZAŁKA W GÓRĘ – Przesuń kursor na początek akapitu
CTRL + STRZAŁKA W DÓŁ – Przesuń kursor na koniec akapitu

Zmiana widoku dokumentu

CTRL + ZOOM (koło myszy) – Powiększenie lub pomniejszenie widoku dokumentu

Funkcje zaawansowane

Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu

CTRL + F – Wyszukiwanie tekstu w dokumencie
CTRL + H – Zastępowanie tekstu

Wstawianie obiektów

CTRL + K – Wstawianie hiperłącza

Zaawansowana edycja tekstu

Listy i wypunktowania

CTRL + SHIFT + L – Wstawianie punktów w liście

Zmiana formatowania akapitu

CTRL + E – Wyśrodkowanie akapitu
CTRL + L – Wyjustowanie akapitu do lewej
CTRL + R – Wyjustowanie akapitu do prawej
CTRL + J – Wyjustowanie akapitu po obu stronach

Przeczytaj także:  Efektywne użycie chmurki w tekście w programie Microsoft Word

Znajomość skrótów klawiaturowych w Wordzie może znacznie przyspieszyć proces tworzenia i edycji dokumentów. Warto poświęcić chwilę, by nauczyć się tych najważniejszych, a z czasem dodawać do swojego repertuaru kolejne. Oszczędzisz mnóstwo czasu i zwiększysz efektywność swojej pracy.

Praca z tabelami

Tworzenie tabeli

CTRL + T – Wstawia tabelę w aktualnej lokalizacji kursora
ALT + SHIFT + D – Wstawia linię poziomą poniżej bieżącego wiersza

Nawigacja po tabeli

TAB – Przesuwa do następnej komórki tabeli
SHIFT + TAB – Przesuwa do poprzedniej komórki tabeli

Formatowanie tabeli

ALT + SHIFT + STRZAŁKI – Przesuwa wiersze lub kolumny w tabeli

Skróty związane z komentarzami i śledzeniem zmian

Dodawanie i edycja komentarzy

CTRL + ALT + M – Wstawia komentarz do zaznaczonego fragmentu tekstu
CTRL + SHIFT + E – Włącza/wyłącza śledzenie zmian w dokumencie

Nawigacja między komentarzami i zmianami

ALT + F5 – Przechodzi do następnego komentarza lub zmiany
SHIFT + ALT + F5 – Przechodzi do poprzedniego komentarza lub zmiany

Współpraca i udostępnianie

Przesyłanie dokumentu przez e-mail

ALT + F, D, A – Wysyła dokument jako załącznik w wiadomości e-mail

Udostępnianie dokumentu

ALT + F, D, S – Udostępnia dokument innym użytkownikom, umożliwiając pracę nad nim w czasie rzeczywistym.

Skróty klawiaturowe są nieocenione w codziennej pracy z programem Microsoft Word. Dzięki nim możesz nie tylko przyspieszyć swoją pracę, ale także stać się bardziej efektywnym użytkownikiem tego programu. Zachęcamy do eksperymentowania z nimi i dostosowywania ich do własnych potrzeb, aby maksymalnie wykorzystać możliwości Worda.

Skróty dotyczące wstawiania elementów specjalnych

Wstawianie specjalnych symboli

CTRL + ALT + C – Wstawia symbol © (prawa autorskie)
CTRL + ALT + R – Wstawia symbol ® (znak zastrzeżony)
CTRL + ALT + T – Wstawia symbol ™ (znak towarowy)

Wstawianie nagłówków i numeracji stron

ALT + SHIFT + O – Wstawia numer strony
ALT + SHIFT + D – Wstawia aktualną datę
ALT + SHIFT + T – Wstawia aktualną godzinę

Zarządzanie oknami i widokami

Zmiana widoku dokumentu

ALT + W, L – Widok układu kolumnowego
ALT + W, G – Widok siatki

Zarządzanie wieloma oknami dokumentu

CTRL + F6 – Przełącza między otwartymi oknami dokumentów Word
ALT + TAB – Przełącza między otwartymi aplikacjami (nie tylko w Wordzie)

Skróty dotyczące drukowania i podglądu wydruku

Drukowanie dokumentu

CTRL + P – Wywołuje okno dialogowe drukowania
ALT + SHIFT + F12 – Drukowanie dokumentu bezpośrednio

Podgląd wydruku

ALT + W, I – Podgląd wydruku

Znajomość skrótów klawiaturowych w Wordzie jest niewątpliwie jednym z kluczy do efektywnej i produktywnej pracy nad dokumentami. W miarę jak będziesz się z nimi zapoznawać i wykorzystywać w codziennej pracy, przekonasz się, jak wiele czasu możesz dzięki nim zaoszczędzić. Pamiętaj, że każdy skrót można dostosować do własnych potrzeb, więc jeśli któryś z nich Ci nie odpowiada, możesz go zmienić w ustawieniach programu.